Valiutos keitimo skaičiuoklė mokėjimo kortelių operacijoms

2024-07-20

EUR

0,0000


*Jei valiutos konvertavimo kursas nesutampa su tos dienos Europos
centrinio banko paskelbtu pagrindiniu valiutos keitimo kursu ir yra
didesnis, šis valiutų kursų skirtumas yra prilyginamas valiutos keitimo
antkainiui, kuris yra mokamas tarptautinei mokėjimo kortelių organizacijai,
išdavusiai Mokėjimo korteles.